My name is Kacprzak Mieczysław (Tex-Prim)
I live in LODZ, POLAND

602 224 543
TEX-PRIM Maszyny Szwalnicze
TEX-PRIM

Automaty szwalnicze

Prasowalnicze Klejarki

Urządzenia krojcze

Maszyny dziewiarskie

maszyny szwalnicze

Warunki gwarancyjne

Oferowane przez nas maszyny i urządzenia używane mogą być natychmiast wdrożone do produkcji.

Gwarancji udzielamy według następujących zasad:

- okres objęty gwarancją wynosi dwanaście miesięcy od daty zakupu dla maszyn nowych i odpowiednio sześć miesięcy dla maszyn używanych

- ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni od daty zgłoszenia

- naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności związanych z regulacją i konserwacją maszyny, do której zobowiązany jest użytkownik, a ponadto nie obejmuje uszkodzeń wynikłych wskutek samowolnych napraw i przeróbek dokonanych przez nieupoważnione
osoby

- gwarancją nie są objęte elementy maszyny lub urządzenia naturalnie zużywające się w trakcie pracy takie jak: chwytacze, noże, płytki ściegowe i ząbki transportowe, oraz materiały narażone na działanie wysokiej temperatury, np.: elektrozawory wytwornic pary, taśmy klejarek i wykładziny stołów prasowalniczych

- sprzedający udzielając gwarancji nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi

- sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez użytkownika z powodu awarii maszyny
allegroNASZE AUKCJE
flaga

REALIZUJEMY REFUNDACJE

texprim texprim texprim texprim texprim
Mieczysław Kacprzak
TEX-PRIM MASZYNY SZWALNICZE
maszyny szwalnicze | automaty szwalnicze

6851 170501